October 2017 Results

 

Saturday  October 7th                                                                           Sunday October 8th
 

                              Master Jumper #1                                                                                                Starter Gambler #1

 

                             Master Jumper #2                                                                                                 Starter Gambler  #2

 

                              Team Relay #1                                                                                                       Starter Standard #1

                              Team Relay #2                                                                                                       Starter Standard #2

                              Team Relay #3                                                                                                       Starter Jumpers #1

 

                              Team Relay #4                                                                                                       Starter Jumpers #2


                          Master Snooker #1                                                                                                  Advance Gambler #1
 

                          Master Snooker #2                                                                                                  Advance Gambler #2
 

                         Master Gambler #1                                                                                                  Advance Standard #1
 

                        Master Gambler #2                                                                                                   Advance standard #2

 

                                                                                                                                                               Advance Jumpers #1

                                                                                                                                                               Advance Jumpers #2

 

Qualifying Runs